1437675403596849

පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලොවක්

NASA ආයතනයේ කෙප්ලර් මෙහෙයුම මගින් පෘථිවියට බොහෝ සමානකම් දක්වන ග්‍රහලොවක් සොයාගෙන ඇත. එය Kepler-452b ලෙස හෙවත් Earth 2 ලෙස හදුන්වා දී ඇත. මෙය ජීවය පැවතිය හැකි කලාපයේ (Habitable zone), එනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් තාරකාව වටා ඇති ග්‍රහලෝක මත ජලය ඝණීභවනය වී මතුපිට ජල තටාක පැවතිය හැකි කලාපයේ පිහිටා ඇත. Kepler-452b…

playstation_3167599b

ප්ලුටෝ වෙත ගිය New Horizons යානය

NASA හි New Horizons අභ්‍යවකාශ යානාව  ෆ්ලොරිඩාහි කේප් කැනවරල් තුඩුවේ පිහිටි ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයෙන් දියත් කරන ලද්දේ Lockheed Martin Atlas V රොකටයේ ආධාරයෙනි. ප්‍රයත්න දෙකක අසාර්ථක වීමෙන් පසු තුන්වන ප්‍රයත්නය සාර්ථක කරගත් New Horizons මෙහෙයුම වසර 10කට ආසන්න කාලයක් ප්ලුටෝ ග්‍රහයා ඉලක්ක කොටගෙන ඇරඹිය. අභ්‍යවකාශ යානය : New Horizons දියත් කිරීමේ යානය :…

සුර්ය සුළඟ යනු කුමක්ද???…..

සුර්යයා මතුපිට ඇතිවන දහනවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිටවන විවිධ අංශු කොටස් අන්තර් ග්‍රහලෝක අවකාශයට නිකුත් වේ.සුර්ය සුළග ඇතිවන ප්‍රභවය සුර්ය කොරෝනාවයි.ඒවා සුර්ය කොරෝනාව හරහා එන විට කෙල්වින් අංශක මිලියන 2 ක පමණ උෂ්ණත්වයකට බඳුන් වී තිබේ. කොරෝනාවේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා සූර්යයාගේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට ඒම අංශු පාලනය කළ නොහැක.ඒවා පෘථිවිය කරා ද, ඉන්…

macro_galaxy_by_zy0rg-d67ifmz

ක්වොන්ටම් ඇස්වහ කටවහ……

ඇස්වහ කටවහ යනු ඇත අතීතයේ සිට වර්තමානය දක්වා සමාජය තුල නිතර හමුවන විස්වාසයකි. මගේ අරමුණ විද්යාකනුකුලව ආර්ථ දක්ව්ම නොව භෞතික විද්යාuවේ එන ගැන පැවසීම වේ . මෙහි ආරම්භය ක්වන්ටම් භෞතික විද්යා ව (quantum physics) තුල පර්යේෂණයකින් ආරම්භ වුවත් දැන් දැන් එය සමාජයට දීමට තරම් හැකියාවක් ඇති මට්ටමට පැමිණ ඇත. ඇල්බට්…

orion

Orion the great hunter

After I’ve taken the dinner I really wanted to go to the garden. When I looked at the sky, it was so romantic. There were three stars middle of the sky in a row. I recognized it was the belt of Orion. Due to the Greek myth Orion was a…

milky

Galactic Wheel Of Life

The Milky Way galaxy is most significant to humans because it is home sweet home. But when it comes down to it, our galaxy is a typical barred spiral, much like billions of other galaxies in the universe. The Milky Way is a barred spiral galaxy, about 100,000 light-years across….

macro_galaxy_by_zy0rg-d67ifmz

White Dwarf Stars

White dwarf stars are important astronomical objects. Did you know that white dwarfs are as massive as our Sun but have the size (volume) similar to our planet earth? Also meaning they are very dense. However, they have a relatively low luminosity, Sirius B, is the closest white dwarf to…